زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

چون ارديبهشت باشكوه و پرطراوت بر تخت نشيند بخت سراغ معلمان آيد. عده‌اي از بزرگان و نويسندگان و اكابر و اعاظم و سخنوران از شأن و شكوه آنها اسب بلاغت در ميدان فصاحت بدوانند و در نهايت خواني گسترده و شامي صرف شود. گاه معلمي بد اقبال چون بنده يك شب چهار مجلس دعوت شدي و عصرش با خبر كه با جناق از سر لجبازي خانواده‌، همسر مكرمه و فرزندانش را به صرف شام به خانه‌اش دعوت كردي و از اين فيض هم محروم و شب و روز اين معلم را بر او زهر نمودي.
اما اصل كلام، اي اهل معنا و اي معلمان با صفا !! هرگز اين الفاظ زيبا و مدح جميل را جدي نگيريد كه قرار نيست آن گونه كه بايد و شايد دستي به جنبش درآيد و از قول به عمل يا شأن و معيشت و معاش ارتقا يابد!
به قول آن ظريف البته نه از نوع وزير خارجه بلكه شاعر منشي بي نام! كه سروده است.
عطاي بزرگان ايران زمين
دو تا بارك ا... است صد آفرين

زبان دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا