سید جلال هاشمی در گفت و گو با خبرنگار یزدفردا گفت: منطقه طبس به دلیل وسعت، محدودیتهای طبیعی، گرمای هوا و فاصله  با مراکز تمدنی، درگير نيازهايي است كه ملزم مي شود روی پای خود استوار شود.
معاون استاندار و فرماندار  ویژه طبس افزود: همواره گیاهان کویری از ریشه قوی برخوردارند و پایداري بيشتري دارند لذا شهروند طبس نيز بر اساس اصالت و پايداري و ريشه محكم در اراده و تصميم انقلابي، این قابلیت را دارند که شهرستان وسيع طبس را خودشان بسازند  و البته در اين بين نيز نقش دولتمردان بعنوان بازوي توانمند حوزه توسعه و توليد بسيار موثر است.
وي مردم طبس را نمونه كامل و جامع متانت، قناعت و ايمان دانست و تصريح كرد: بايد براي پيشگيري از مهاجرت و تقويت زيرساخت هاي موجود توسعه در طبس براي حوزه اشتغال کاری اساسي كرد و توان اقتصادی مضاعف را ايجاد نمود و منبع درآمدی پایدار ایجاد کرد زيرا وضعيت اشتغال بسيار نگران كننده است.
فرماندار ويژه طبس صنایع دستی اين شهر را ارزشمند و قابل رقابت با نمونه هاي بين المللي دانست و گفت: بايد به صنایع کوچک، زودبازده و مشاغل خانگی بیشتر توجه شده و از توان و ظرفیت زنان خانه دار برای اشتغال استفاده شود و بر اساس تاكيد استاندار محترم، سیستم اداری استان خراسان جنوبي و شهرستان طبس باید فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن کنند و از ایجاد مشکل و درگير شدن با بروکراسی پيچيده بپرهیز شود.
هاشمي از مديران شهرستان طبس خواست كه چرخ دنده های زنگ زده حوزه صنعت  و اشتغال را روغن کاری کنند و تاكيد كرد: ملاقات مسوولان با معاون استاندار و فرماندار طبس زیر کولرهاي گازي و در اتاق هاي مديران نخواهد بود و همه مسوولان باید در کوره و بستر كار و در كنار كارگر و شهروند به دنبال توسعه باشند، به میدان بیایند و از اتاق نشیني به طور جدي بپرهيزند و اعلام مي كنم كه در حوزه شهرستان طبس مدير پشت ميز نشين نمي خواهيم.

فرماندار ويژه طبس تاكيد كرد: برای رسیدن به ايجاد منطقه ویژه و يا صنعتي شدن طبس همه زيرساخت ها مهيا شده است و در ادامه راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهيم کرد و در اين مسير با مدیرانی کار خواهم کرد که پای کار باشند و چنانچه مردم در بانک ها و دستگاه ها معطل بمانند شدیدا برخورد خواهم کرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا