وارده به یزدفردا:سن ازدواج بالا رفته شدیدا... امار سیاه بیکاری فاجعه بار است...امید به اینده در جوانان کمرنگ شده و دلشوره  و افسردگی در عمق وجود جوان رخنه کرده...

نتیجه این میشود،زندگی بدون ثبت قانونی و نه در قالب ازدواج با جنس مخالف رفته رفته در حال شکل گرفتن در جامعه میباشد و کتمان این مسائل به گسترش ان دامن میزند، بسیاری از فرزندان این مرز و بوم  که نیاز به ارتباط با جنس مخالف دارند، اما خواستگار و یا شرایط خواستگاری کردن  ندارند، تن به خیلی مسائل میدهند و بعبارتی بدکشان هم نمی اید ،گرچه در ظاهر منکر قضیه میشوند..

هر چند خود را موجه جلوه میدهند و انگار که از جریانات بی خبر و نااگاهند و یا در لفافه نیاز مالی و غیره  موضوع را توجیه میکنند...

اما از اصل موضوع کاملا باخبرند و خود را با اراده خود در معرض چنین جریاناتی قرار میدهند، چرا که شهوت چیزی ست که خداوند در نهاد همه ادمیان قرار داده و غیر قابل کتمان است، زیز ساختهای ازدواج در جامعه امروز ایرانی به شدت معیوب ومشکل دار است

یزد فردا با به به و چه چه که اصولا در فضای رسانه ای باب شده مشکلی حل نمیشود...

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا