همزمان با شام شهادت حضرت امام علی النقی (ع) مردم بافق با برپائی دسته جات و هیات عزاداری در سوگ این امام همام نشستند.

عکاس:علی محمد کوشکی زاده

 http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51457.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51458.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51459.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51460.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51461.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51462.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51463.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51466.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51467.jpeghttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51468.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51469.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51470.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51471.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51472.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51473.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51474.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51475.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51476.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51477.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51465.jpeg

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_51464.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا