استاندار يزد طي حكمي "سيد محمد رضا سيد حسيني" را به عنوان مسئول امر نظارت بر بازبيني و اجراي طرح ساماندهي و رسيدگي به بافت قديمي و ميراث فرهنگي منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد ميرمحمدي" در اين حكم آورده است: با عنايت به وجود مراكز متعدد تاريخي و فرهنگي در سطح استان و بافت قديمي شهر يزد كه پتانسيل مناسبي براي توسعه گردشگري و جذب توريست محسوب مي شود، بدينوسيله امر نظارت بر بازبيني و اجراي طرح ساماندهي و رسيدگي به بافت قديمي و ميراث فرهنگي به جنابعالي محول مي گردد.
اميدوارم با استعانت از خداوند متعال در انجام مطلوب وظيفه محوله با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذيربط موفق و مويد باشيد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا