عصر امروز ، فرماندار و گروه آموزگاران نمونه شهرستان مهریز با گل و شیرینی از سالمندان بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید که با توضیحات دکتر ابویی همراه بود ، آموزگاران گرامی به سالمندان گل و شیرینی دادند و با گرمی وجودشان گرمابخش دلهای سالمندان شدند...

در پایان این بازدید ،هدایایی به رسم یادبود به مهمانان عزیز اهداء شد.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا