ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان يزد در يك عمليات مسلحانه و ضربتي بيش از 153 كيلوگرم مرفين و 129 كيلوگرم ترياك را كشف و ضبط كردند.

سردار "منوچهرامان اللهي" فرمانده انتظامي استان يزد در خصوص جزييات اين خبر گفت: در راستاي مبارزه با باند هاي فعال تهيه و توزيع مواد مخدر و همچنين دستگيري سوداگران مرگ، ماموران پليس مبارزه با موادمخدراستان، با انجام اقدامات اطلاعاتي، از انتقال يك محموله بزرگ مرفين از استان هاي شرقي كشور به سمت يزد باخبر شدند.

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر؛ با تشكيل اكيپ هاي عملياتي راه هاي مواصلاتي به استان را به طور كامل تحت پوشش قرار دادند.

سردار امان اللهي ادامه داد: ماموران پليس ضمن شناسايي خودرو قاچاقچيان، در يك عمليات مسلحانه و غافلگيرانه، پس از متوقف كردن تعداد دو دستگاه خودرو؛ موفق به كشف بيش از 282 كيلوگرم مواد مخدر از نوع مرفين و ترياك شدند.

فرمانده انتظامي استان يزد در پايان، ضمن اعلام اين مطلب كه ماموران در اين عمليات 4 نفر از قاچاقچيان و سوداگران مرگ را دستگير كردند افزود: متهمان جهت سير مرحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا