سرويس عکس يزدفردا

مجید دهقانی زاده

عکاس : مجید دهقانی زاده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سایت خبری یزد فردا

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا