معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در مراسم بزرگداشت روز ماما، از رایگان شدن تعرفه زایمان های طبیع یدر بیمارستان های دولتی خبر داد.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در مراسم بزرگداشت روز ماما، از رایگان شدن تعرفه زایمان های طبیع یدر بیمارستان های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار وب داـ یزد: در مراسم بزرگداشت روز ماما، دکتر علی دهقانی ضمن تقدیر و بزرگداشت مقام ماما و تبیین نقش ماماها در کاهش موارد زایمان به صورت سزارین گفت: حضور و فعالیت ماماها و آموزش چهره به چهره به مادران سبب می شود نگاه مادران نسبت به زایمان طبیعی تغییر کند و آنرا مناسبتر بدانند.

دکتر دهقانی افزود: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت، از نیمه اریبهشت ماه سال جاری، کلیه زایمان های طبیعی در بیمارستان های دولتی با تعرفه رایگان است.

لازم به ذکر است مراسم بزرگداشت روز ماما، در بوستان ولایت تفت با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه و ماماهای استان برگزار شد.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا