فوری:سعید شایگان شهردار مهریز شد

29 آذر 1394 - 14:24                          تعداد بازدید: 4982                          کد خبر : 115853

یزد فردا : پس از استیضاح محمد رضا زارعیان ، شورای اسلامی شهر مهریز بعد از بررسی های گزینه های مختلف و گفتگو با اشخاص پیشنهادی در مورد مهندس سعید شایگان برای سمت شهرداری مهریز به جمع بندی نهایی رسیده است .

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا "سعید شایگان ، پیش از این رییس گروه معماری ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد بوده است .

رییس شورای اسلامی شهر مهریز در گزارشی با اشاره به برخی از سوابق سعید شایگان  اظهار داشت: این شهر با استعدادها وپتانسیلهای مهم گردشگری و اقتصادی ، زمینه و توسعه همه جانبه دارد که باید در این راستا بیشتر تلاش کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهریز ادامه داد : باتوجه به سوابق کاری و توانمندی‌های مدیریت شهری مهندس سعید شایگان ، وی با اکثریت آرا به عنوان شهردار مهریز انتخاب و برای طی مراحل قانونی و صدور حکم به مسئولین مربوطه  در استانداری یزد معرفی شده است .

بر اساس قانون نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.‌شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.


سایت خبری یزد فردا