زمان : 26 Dey 1394 - 14:41
شناسه : 116770
بازدید : 14968
گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6) گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

پایگاه خبری یزدفردا "علیرضا پویافر: چهارمین روز کامیتکس هم با استقبال شهروندان روبرو شد، به زعم تبلیغات رسانه ای، شهروندان تلاش نمودند در آخرین روز از بزرگترین رویداد سال فناوری اطلاعات استان یزد شرکت کنند، استقبال به گونه ای بود که با وجود تمدید زمان نمایشگاه  تا ساعت بیست و دو، در دو شب آخر، با اینهمه بازهم شهروندان تلاش نمودند در آخرین لحظات از این دستاورد بازدید کنند موضوعی قابل تامل که برنامه ریزی منسجم و کارآمد می طلبد تا عموم شهروندان بتوانند از چنین فرصت بی نظیر بهره مند شوند.

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6) 

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، هم مرد نقره ای همچنان حرفی گفتن نداشت، اما مشتریان پر و پاقرصی برای خود دست و پا کرده بود به گونه که صدها عکس به یادگار از وی گرفته شد.!

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، هم با استقبال شهروندان روبرو شد، شهروندان تلاش کردند تا آخرین روز از نمایشگاه حضور یابند.

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

در چهارمین روز کامیتکس یازدهم، با توجه به تبلیغات رسانه ای، استقبال بهبود یافت گرچه به نظر می رسد  استقبال نسبت به سالها پیش کمتر بود و به طور تم پتاسیل استان یزد بیش از اینها باشد

 

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

درچهارمین روز کامیتکس، برخی از غرفه ها توانستند با ارایه مناسب و ابتکاری خدمات و محصولات خود، حجم زیادی از مخاطبین را جلب نمایند، موضوعی که ستودنی و قابل تامل است.

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، م گفتگوهای کامیتکسی رایج بود، مدیران شرکتها از نزدیک و در جو حرفه ای به گفتگو پرداختند موضوعی که نقطه پتاسیل کامیتکسها محسوب می شود.

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، هم سمینارها و کارگااهای  آموزشی توسط غرفه داران برگزار شد، که با استقبال شهروندان روبرو شد، موضوعی که نقاط قوت کامیتکسها محسوب می شود.

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، متخصصیین بخش دولتی و خصوصی از نزدیک با آخرین دستاوردها و فناوری های نوین آشنا می شدند و سوالات خود را مطرح نمودند.

 

 

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، فرصتی فراهم بود تا متخصصین و غرفه داران از نزدیک و رو در رو خدمات و محصولات خود را به شهروندان ارایه دهند، موضوعی که شاید تنها در کامیتکس امکانن پذیر باشد.

 

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم ، شهروندان از نزدیک با سخت افزارها روز دنیا آنشنا شدند، ارایه مشخصات و کار با تجهیزات از نقاط قوت کامیتکسها محسوب می شود.

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم ، مانند روزهای گذشته، جوانان پایه ثابت نمایشگاه بودند، موضوعی که میتواند مورد توجه مسوولین و برگزارکنندگان کامیتکس در سالهای آتی باشد.

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

چهارمین روز کامیتکس یازدهم، بیشترین استقبال از قشر جوان بود، همچنین بانوان نیز حضوری پر رنگ داشتند موضوعی که قابل تامل است.

 

 

 

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

در چهارمین روز کامیتکس، همه اقشار شهروندان حضور داشتندد، یک گردهمایی علمی که انتظار می رود این پتاسیل با دقت، برنامه ریزی و جامع نگری به فرصت بزرگ برای استان یزد تبدیل شود.

 

 

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

درچهارمین روز کامیتکس، غرفه داران تلاش نمودند تا آخرین خدمات و محصولات خود را ارایه دهند، برخی توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند.

 

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

در چهارمین روز کامیتکس،، پرونده کامیتکس بسته شد و همه مدیران برگزار کننده نمایشگاه تلاش می کنند تا کمی و کاستی ها را در سالها آتی جبران کنند موضوعی که نباید فراموش شود.

علیرضا پویافر:گزارش اختصاصی یازدهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات استان یزد: جهارمین روز از کامیتکس یازدهم (6)

در چهارمین روز کامیتکس، ماننند تمام لحظات کامیتکس یازدهم، خبرنگارن و عکاسان تلاش کردند تا به ثبت لحظات بزرگترین رویداد سال حوزه فناوری اطلاعات استان یزد بپردازند، امید داریم که گوشه از تلاشمان در این باب توانسته باشد، این رویداد را برای تاریخ یزد به یادگار بگذارد.