زمان : 05 تیر 1395 - 15:52
شناسه : 123888
بازدید : 11027
تشکیل اتاق سرمایه گذاری گردشگری در استان یزد تشکیل اتاق سرمایه گذاری گردشگری در استان یزد

نشست مديرکل و معاونين ميراث فرهنگي استان با سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف جهت تشکيل اتاق سرمايه گذاري گردشگري در استان يزد

 مدير کل ميراث فرهنگي استان يزد در نشستي که به منظور تشکيل اتاق سرمايه گذاري گردشگري در استان يزد برنامه ريزي گرديده بود شرکت نمود و معاونين سرمايه گذاري و گردشگري اين اداره کل نيز مهندس شرافت را همراهي نمودند.

اين نشست در محل سالن جلسات اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان برگزار گرديد و نمايندگان سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف بخش خصوصي از جمله: حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي نيز در اين نشست حضور داشتند.

در ابتداي اين نشست مدير کل ميراث فرهنگي استان در خصوص موفقيت هاي کسب شده در حوزه هاي مختلف اشاره کرد و بيان نمود: در حوزه ميراث فرهنگي موضوع ثبت جهاني بافت تاريخي شهر يزد، احياء رشته هاي قديمي و منسوخ شده در حوزه صنايع دستي استان و حمايت بخش دولتي در سه سال گذشته از بخش هاي خصوصي در حوزه گردشگري که منجر به دستيابي استان به رتبه سوم کشوري در زمينه جذب گردشگر خارجي بوده است نيز از موفقيت هاي مهم و تاثير گذار اين اداره کل بوده است.

محمد مهدي شرافت از مهمترين برنامه هاي اين اداره را حمايت از بخش خصوصي در زمينه فعاليت هاي حوزه گردشگريف رفع مشکلات حوزه ميراث فرهنگي و کمک حمايتي در بخش صنايع دستي استان دانست.

شرافت اضافه نمود: با توجه به اينکه نقش تشکل هاي خصوصي در تصميم گيري هاي مهم و ضروري موثر و سازنده است لذا امروزه بيش از پيش نياز به تشکيل و راه اندازي اتاق سرمايه گذاري گردشگري در استان احساس مي شود.

در ادامه اين نشست مهندس نصيري معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري اين اداره کل تصريح نمود: اتاق سرمايه گذاري گردشگري موسسه غيرانتفاعي مي باشد که داراي شخصيتي حقوقي و استقلالي مالي است و هدف اصلي از تشکيل اين اتاق نيز کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي کشور و تبادل اطلاعات و افکار و بيان آراء و عقايد سرمايه گذاران کليه حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دانست.

محمد رضا نصيري افزود: از مصوبات مهم اين نشست اين بود که با راه اندازي اتاق سرمايه گذاري در حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در استان يزد موافقت گرديد تا پيگيري هاي بعدي وتعامل با سازمان مرکزي نسبت به ساير مراحل اقدام گردد . اميد مي رود با تشکيل اين اتاق ضمن افزايش همگرايي تعامل تشکلهاي موجود دراين بخش کمک موثري به فعالين بخش گردشگري استان صورت پذيرد.