ابقاء انتصاب
ابقاء انتصاب رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزد

11 تیر 1397 - 14:35                          تعداد بازدید: 7181                          کد خبر : 145445

طی حکمی از سوی آقای دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور ، آقای دکتر سید علی طباطبایی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد ابقاء گردید.


سایت خبری یزد فردا