گزارش تصویری جلسه آموزشی ضوابط طرح تفصیلی شهر #يزد

این جلسه جهت تعامل مهندسان معمار ناظر در سالن سینما دانشآموز در عصر سه شنبه٩٧.٠٧.٢٣ تشکیل شد

24 مهر 1397                          تعداد بازدید: 5909                          کد خبر : 147053

این نشست با حضور مدیر سازمان نظام مهندسی الهه جورابی ودکتر عباسی اعضای شورای شهر مهندس فرهمند و نوری تشکیل شد

سایت خبری یزد فردا