تعطیلی یک واحد غیرمجاز تخلیه خاکفولادی در شهرستان میبد

30 مهر 1398 - 14:31                          تعداد بازدید: 3134                          کد خبر : 155032

یزدفردا:یک واحد غیرمجاز تخلیه و بارگیری خاکهای فولادی در شهرستان میبد تعطیل شد.به گزارش یزدفردا :واحد تعطیل شده در شهرک صنعتی میبد در محدوده شرکت های غذایی افدام به 
 تخلیه و بارگیری خاکهای فولادی، و  ایجاد مزاحمت و آلودگی شدید،و به دلیل فعالیت بدون مجوز و غیرمجاز و با هماهنگی مراجع قضایی از فعالیت واحد جلوگیری و واحد مزبور تعطیل شد.

گفتنی است با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد و دستور دادستان شهرستان میبد  اینواحد تعطیل شد


بنیامین عندلیب.


سایت خبری یزد فردا