اقدامی قابل تامل در باق:
زمین تصرف شده در کوه بافق توسط تصرف گننده تخریب و از تصرف خارج شد البته با دستور بازپرس!

30 مهر 1398 - 15:14                          تعداد بازدید: 3464                          کد خبر : 155033

 یزدفردا :متصرف اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق خود اقدام به تخریب بنای خود و رفع تصرف کرد.

به گزارش یزدفردا :رییس اداره محیط زیست بافق از تخریب ساختمان غیر مجاز در اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق خبر داد.

 سید جلال موسوی در این باره گفت: ساختمانی که به صورت غیر مجاز و در اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کوه بافق بنا گردیده بود .

براساس همین گزارش :در اجرای قانون و با پیگیری مقامات قضایی و با دستور بازپرس پرونده توسط فرد نادم تخریب و زمین مورد نظر ازاد سازی و از تصرف خارج گردید.


سایت خبری یزد فردا