اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد
تدوین استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی در آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

استاندارد ملی آموزش شایستگی با عنوان خیمه دوزی توسط مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد تدوین گردید.

21 آبان 1398                          تعداد بازدید: 2942                          کد خبر : 155474

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، طرح پيشنهادي مربي مرکز آموزش فنی وحرفه ی خواهران شهرستان یزد موفق به دريافت کد ملي آموزش شایستگی (753320510010011) از سوي دفتر طرح و برنامه درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور گرديد.

حمیدرضا فراشاهی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای یزد ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از برگزاري جلسات متعدد و کارشناسي با حضور مربيان و کارشناسان صنایع پوشاک، اين استاندارد آموزش شایستگی ويژه کارآموزان رشته صنایع پوشاک با حداقل مدرک پایان دوره راهنمایی و به مدت 120 ساعت پيشنهاد و از سوي دفتر طرح و برنامه ريزي مورد تأييد قرار گرفت.

http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/6_8.jpg

 این استاندارد در راستای اهداف سازمانی و توسعه آموزش به جوانان و افراد جوياي شغل و گسترش این رشته قدیمی پیشنهاد گردیده است.

 

سایت خبری یزد فردا