زمان : 20 آذر 1398 - 00:27
شناسه : 155867
بازدید : 4191
سعید نامه هم آمد سعید نامه هم آمد

سید حسین سعید نامه قهرمان دوچرخه سورای ایران و آسیا
که قبلا با پیشوند مهندس می شناختیم و جدیدا هم با ادامه تحصیلات در رشته پزشکی دکتر خوانده می شود شنیده شده با حضور در وزارت کشور برای حوزه  یزد و اشکذرثبت نام کرده است.