فیلم:اعتراض اهالی شهرک رزمنگان به تغییر کاربری فضای سبز احداث شده به پمپ بنزین !!

یزدفردا : صبح دیروز زمانی که اهالی شهرک رزمندگان بیدار شدند با کامیونها و بیل هایی مکانیکی روبرو شدند که داشتند محوطه فضای سبزی که پس 27 سال از واگذاری این شهرک تازه توسط شهرداری درست شده بود می کندند!!

18 دی 1398 - 22:34                          تعداد بازدید: 3689                          کد خبر : 156194

با پرس جو فهمیدند بخش خصوصی این مکان را از شهرداری خریده تا در آن پمپ بنزین احداث کند!

مردم جمع شده و مانع از این حرکت شده و یکی از اهالی با یزدفردا تماس گرفت و پس از حضور اکیپ فیلمبرداری یزدفردا این گزارش را تقدیم اعضای شورا و متولیان امر شهرسازی می کنیم و امید واریم همانگونه که تاکید استاندار محترم است پاسخ لازم را برای انتشار و شفاف سازی ارسال نمایند .

 

 


سایت خبری یزد فردا