بازدید از خوابگاه رانندگان اتوبوس عمومی برون شهری پایانه مسافربری غدیر
با هدف تشدید رسیدگی به وضعیت رانندگان انجام شد

06 اسفند 1398 - 08:50                          تعداد بازدید: 3468                          کد خبر : 156728

حسین زاده، رئیس اداره مسافر این اداره کل با همراهی مدیریت پایانه مسافربری غدیر یزد و صنوف حمل و نقلی اعم از انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های مسافربری و انجمن صنفی کارگری رانندگان اتوبوس از خوابگاه رانندگان اتوبوس عمومی برون شهری پایانه مسافربری غدیر یزد بازدید و از نزدیک به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند


سایت خبری یزد فردا