زمان : 15 مرداد 1399 - 15:01
شناسه : 158003
بازدید : 2906
از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر رفسنجان بازدید شد باحضور مدیرکل میراث فرهنگی استان؛ از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر رفسنجان بازدید شد مدیرکل میراث فرهنگی استان با همراهی رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر بازدید کرد.

به گزارش رفسنجان فردا، مدیرکل میراث فرهنگی استان و هیأت همراه در رفسنجان با همراهی رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و رئیس و کارشناسان اداره بازآفرینی شهری شهرداری و رئیس اداره میراث فرهنگی از بافت ۲۱ هکتاری تاریخی شهر بازدید کردند.

در این بازدید گزارش اقدامات شهرداری در بافت تاریخی و قدیمی ارائه شد و حضار از بادگیر معین، بازار قدیم، خیابان شهید ارجمندی و کاروانسرای شاه عباسی و سرای معین که در سالهای اخیر به همت شهرداری رفسنجان بهسازی شده یا در حال مرمت و احیاء هستند، دیدن کردند.