زمان : 01 Shahrivar 1399 - 17:59
شناسه : 158573
بازدید : 7471
گزارش تصویری از نشست خبری فرماندار شهرستان یزد و شهرستان خاتم. گزارش تصویری از نشست خبری فرماندار شهرستان یزد و شهرستان خاتم.

یزد فردا: گزارش تصویری از نشست خبری فرماندار شهرستان یزد و شهرستان خاتم.


عکاس

مجید دهقانی زاده