زمان : 01 شهریور 1399 - 18:48
شناسه : 158589
بازدید : 9413
گرامیداشت برخی از اولین های پزشکی در محله شهیدیه به مناسبت روز پزشک گرامیداشت برخی از اولین های پزشکی در محله شهیدیه

به مناسب اول شهریور روز پزشک

نخستین عطاری(داروخانه گیاهی)در شهیدیه ،متعلق به مرحوم حاج سید احمد میرزا بود(حدود1316ش)

اولین داروخانه و دارو فروش مرحوم حاج محمد شمری بود.

اولین حکیم باشی های شهیدیه،مرحوم بی بی بیگم،همسر حاج میرزا عبد الوهاب،مادر مرحوم حاج میرزا محمود باقری و مرحومه بی بی فاطی،همسر مرحوم مجد،مادر مرحوم حاج علی آقای ملک مدنی بودند.

اولین پزشک اورژانس هوایی کشور دکتر حسین اعرافی می باشد.