زمان : 09 مهر 1399 - 16:31
شناسه : 160400
بازدید : 2849
با متخلفین انتقال آب به اراضی غیر، برخورد قانونی می شود با متخلفین انتقال آب به اراضی غیر، برخورد قانونی می شود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: انتقال آب چاه‌های کشاورزی به اراضی غیر ممنوع بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم تمکین به قانون، در این زمینه برخورد خواهد شد.

یزدفردا: سید جمال الدین طباطبایی در این رابطه بیان داشت: در راستای حفاظت از منابع آبی و پاسداری و صیانت از حقوق عامه، متخلفین انتقال آب به اراضی غیر شناسایی شده و در این خصوص اخطاریه های لازم برای آنها صادر و ابلاغ شد.

وی با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف مهم دستگاه قضا را احیای حقوق عامه ذکر کرد و اظهار داشت: دادستانی با متعرضین به حقوق عمومی مقابله و برخورد جدی می کند.

وی تصریح کرد: انتقال غیرمجاز آب از چاه های کشاورزی به خارج از اراضی از مصادیق تخلف پروانه های بهره برداری و یکی از مهم ترین عوامل افت سطح آب در چاه ها، قنوات و چشمه های منطقه بوده و از تهدیدات آسیب رسان به عامه بهره برداران می باشد که تبعات آن غیرقابل جبران است.

این مقام مسئول عنوان کرد: بهره برداران منابع آبی فقط مجاز به استفاده از آب استحصالی در محدوده اراضی مندرج در پروانه بهره برداری هستند و با توجه به اهداف و برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی، توسعه سطح زیرکشت و یا انتقال آب به خارج از اراضی مذکور ممنوع است.