زمان : 08 Azar 1399 - 14:33
شناسه : 162009
بازدید : 7716
پلمب٢١ واحد صنفي متخلف در رفسنجان پلمب٢١ واحد صنفي متخلف در رفسنجان از اول آذرماه ٢١ واحد صنفي بعلت عدم توجه به تذكرات و اخطارهاي داده شده پلمب شد.

یزدفردا: فرمانده انتظامي رفسنجان در تشريح اين خبر گفت : در راستاي ارتقاء امنيت اجتماعي و به منظور پيشگيري از شيوع بيماري كرونا و اجراي مصوبات ستادمقابله با كرونا ، طرح تشديد اقدامات كنترلي و نظارتي به منظور جلوگيري از شيوع كرونا ويروس در دستور كارپليس قرارگرفت.

وي افزود: در راستاي اجراي اين طرح از ابتداي آذرماه، پس از هماهنگي با مقام قضايي و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و اداره صمت، از ٢٤٦ واحد صنفي در سطح شهرستان بازديد و تذكرات مربوطه داده شد كه از اين تعداد ٢١ واحد صنفي بعلت عدم توجه به تذكرات و اخطارهاي داده شده پلمب شد.

اين مقام انتظامي بيان داشت: طرح پلمب واحدهاي صنفي متخلف به صورت جدي در دستور كار پليس بوده و تلاش در كنار ساير ادارات و سازمان ها به منظور حفظ امنيت و سلامتي شهروندان تا قطع كامل زنجيره كرونا ادامه دارد .