زمان : 12 مهر 1400 - 23:58
شناسه : 168360
بازدید : 6620
560 بسته تحصیلی با کمک خیران نیری تهیه و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد رئیس کمیته امداد نیر: 560 بسته تحصیلی با کمک خیران نیری تهیه و در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد تعداد 560 بسته تحصیلی به ارزش 112 میلیون تومان با کمک خیران و همکاری مراکز نیکوکاری تهیه و در بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در مناطق نیر و گاریزات توزیع شد.

به گزارش یزدفردا: تعداد 560 بسته تحصیلی به ارزش 112 میلیون تومان با کمک خیران و همکاری مراکز نیکوکاری تهیه و در بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در مناطق نیر و گاریزات توزیع شد.

محمدباقری، رئیس کمیته امداد نیر بابیان اینکه 267 دانش‌آموز و 21 دانشجوی تحت حمایت در حال تحصیل علم و دانش هستند، گفت: تعداد 560 بسته تحصیلی به ارزش 112 میلیون تومان با کمک خیران و همکاری مراکز نیکوکاری تهیه و در بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در مناطق نیر و گاریزات توزیع شد.

وی یادآور شد: سال گذشته 70 دستگاه تبلت آموزشی برای دانش آموزان نیازمندی که قادر به تهیه این وسیله کمک‌آموزشی نبودند تهیه و به آنان اهدا شد، در سال جاری نیز تأمین تعداد دیگری تبلت برای سایر دانش آموزان نیازمند در دستور کار قرار دارد که این مهم با مشارکت خیران امکان‌پذیر است.

وی برای تأمین مایحتاج دانش آموزان و دانشجویان نیازمند از نیکوکاران دعوت کرد کمک‌های خود را به شماره کارت 6037997950028267 و شماره‌حساب 0110769749001 با شناسه پرداختی 880297054 واریز کنند.