زمان : 20 مهر 1400 - 10:55
شناسه : 168525
بازدید : 3545
برتری مخابرات منطقه یزد در ارزیابی شرکت مخابرات ایران برتری مخابرات منطقه یزد در ارزیابی شرکت مخابرات ایران مخابرات منطقه یزد در ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال 1400 شرکت مخابرات ایران حایز رتبه نخست کشور شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، بر اساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های چون رشد اینترنت پرسرعت، تحقق دایری adsl، vdsl، ftth  ، توسعه و نگهداری شبکه سیار، لاوصولی و غیره مخابرات منطقه یزد توانست در بین 31 استان ،رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دهد.

در این ارزیابی مخابرات یزد با کسب امتیاز 65/75 به این رتبه دست یافت و مناطق بوشهر و خراسان جنوبی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.