زمان : 24 مهر 1400 - 15:30
شناسه : 168635
بازدید : 2939
طراحی و آغاز عمليات اجرايی تماشاخانه بزرگ شهر معرفی پروژه های عمرانی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد؛ طراحی و آغاز عمليات اجرايی تماشاخانه بزرگ شهر

به گزارش یزدفردا: معرفی پروژه های عمرانی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد

طراحی و آغاز عمليات اجرايی تماشاخانه بزرگ شهر

مجری: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی استان یزد