زمان : 16 آبان 1400 - 09:51
شناسه : 169186
بازدید : 3775
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد تفت و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی سرپرست کمیته امداد شهرستان تفت خبر داد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد تفت و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی کمیته امداد شهرستان تفت و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی به‌منظور هم‌افزائی برای خدمت‌رسانی به مددجویان و نیازمندان و مشارکت در به سازی و ساخت مسکن نیازمندان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش یزدفردا: کمیته امداد شهرستان تفت و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی به‌منظور هم‌افزائی برای خدمت‌رسانی به مددجویان و نیازمندان و مشارکت در به سازی و ساخت مسکن نیازمندان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

جواد فیضی، سرپرست کمیته امداد شهرستان تفت با اشاره به رویکرد این نهاد در استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای خدمت‌رسانی بهتر به نیازمندان، گفت: کمیته امداد شهرستان تفت و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی به‌منظور هم‌افزائی برای خدمت‌رسانی به مددجویان و نیازمندان و مشارکت در به سازی و ساخت مسکن نیازمندان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

وی افزود: این نهاد و قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی متعهد شدند پس از شناسایی و اولویت‌بندی نیازمندان نسبت به ارائه خدمات همراه با پیوست فرهنگی اقدام کنند.

سرپرست کمیته امداد شهرستان تفت با اشاره به تعهدات این نهاد در تفاهم‌نامه موردنظر، بیان کرد: اولویت‌بندی نیازهای جامعه هدف و تعیین خط‌مشی تعامل، معرفی نیازمندان به قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی برای برخورداری از خدمات حمایتی، مشارکت و همیاری در زمینه‌های مختلف ازجمله خدمات عمرانی ازجمله تعهدات کمیته امداد در این تفاهم‌نامه همکاری است.

وی ادامه داد: ارائه خدمات حمایتی و عمرانی به نیازمندان طبق جدول اولویت‌بندی نیازها ازجمله تعهدات قرارگاه در تفاهم‌نامه همکاری مشترک است.