زمان : 06 Dey 1400 - 13:44
شناسه : 170372
بازدید : 7294
لزوم تعامل با خیران برای ارائه خدمات موثر به نیازمندان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد مطرح کرد: لزوم تعامل با خیران برای ارائه خدمات موثر به نیازمندان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد گفت: تعامل بیشتر با خیران و شناسایی ظرفیت نیکوکاران از مهمترین برنامه های این نهاد در خدمت رسانی موثر به نیازمندان و جامعه هدف تحت حمایت است.

به گزارش یزدفردا: علی اکبر سلمانی که به تازگی به عنوان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد منصوب شده است، گفت: تعامل بیشتر با خیران و شناسایی ظرفیت نیکوکاران از مهمترین برنامه های این نهاد در خدمت رسانی موثر به نیازمندان و جامعه هدف تحت حمایت است.

وی افزود: توسعه مشارکت های مردمی نیازمند فعالیت جهادی و ایثار شبانه روزی با هم فکری، همدلی و همکاری تمامی امدادگران برای رشد و تعالی اهداف این نهاد مردمی است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان یزد ادامه داد: نیروی انسانی کارآمد، توانمند و متعهد سرمایه ارزشمند هر مجموعه کاری است و کارکنان این نهاد نیز نقش اساسی در توسعه و ارتقای عملکرد سازمانی در خدمت رسانی به نیازمندان دارند.

وی تصریح کرد: توجه به ایده های کارکنان و دستیابی به روش های نوین از مهم ترین راه های بهبود شرایط کاری است و خردجمعی نقش مهمی در بهینه سازی فرآیند کاری در کمیته امداد دارد.