زمان : 05 بهمن 1400 - 19:18
شناسه : 170931
بازدید : 3799
جاي خالي پرچم ايران در سفر آقاي رييسي به روسيه  ؟! جاي خالي پرچم ايران در سفر آقاي رييسي به روسيه ؟! محسن اختياري

معمولا در ديدارهاي رسمي مقامات كشورها در هر رده اي كه باشند اولين چيزي كه جلب توجه مي كند و به جلسات رسميت مي بخشد پرچم هاي طرفين است كه به عنوان نمادي از اصالت و مليت و هويت ملتها به نوعي وجودش ضروري و نبودش غيرقابل توجيه است . اما چيزي كه در سفر اخير رياست محترم جمهور جناب دكتر رييسي به روسيه شديدا جلب توجه مي كرد و توي ذوق مي زد عدم وجود پرچم كشور عزيز و سرافرازمان ايران به عنوان نمادي از هويت ملي ما بود ؟! اگر چه صحنه اي كه براي ديدار روساي جمهور تدارك ديده بودند نيز سراسر سوال و غير متعارف بود نظير ميز شش متري خالي و بسيار غير متعارفي كه طرفين مذاكره را در دورترين فاصله ممكن قرار داده بود ؟! اما با تمامي اين ايرادات و سوالات مبهم و غيرقابل توجيه ، نبود پرچم چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت . با اين رفتار و ديپلماسي نا متعارف و غيرقابل توجيه مطمئنا روسها هيچ علاقه اي به ما و روابط با ما ندارند و در واقعيت قلبي و درونيشان به ريش ما هم مي خندند . تنها چيزي كه روسها در رابطه با ما به دنبال آن هستند منافع ملي خودشان است و اينگونه حركتهاي توهين آميز و غيرمتعارف در ادبيات ديپلماسي و مذاكرات آنهم در بالاترين سطح مقامات دوكشور بوضوح بيانگر اين واقعيت است كه آنها هيچگونه ارزش ، اعتبار و احترامي براي ما قائل نيستند و ضمن آنكه در دلشان به ريش ما مي خندند ما را به عنوان يك گاو شيرده مي بينند كه در اين رابطه مصلحتي جز كسب منافع بيشتر شايسته هيچ احترام بيشتري نيستيم .

و همه اينها در شرايطي اتفاق افتاد كه درست چند هفته قبل در شرايطي كاملا متفاوت و با رعايت تمامي شئونات و احترامات متقابل نماينده رژيم صهيونيستي با پوتين ديدار داشت ؟!

كمي حواسمان را بيشتر جمع كنيم .

به اميد فرداهايي بهتر براي ايران سرافراز

                                                                        محسن اختياري