زمان : 05 بهمن 1400 - 14:35
شناسه : 171018
بازدید : 3311
مسابقه بزرگ دکلمه زهرای علی، در ۳ بخش کودک، نوجوان، بزرگسال پوستر؛ مسابقه بزرگ دکلمه زهرای علی، در ۳ بخش کودک، نوجوان، بزرگسال

یزدفردا: مسابقه بزرگ دکلمه زهرای علی، در ۳ بخش کودک، نوجوان، بزرگسال.