زمان : 10 فروردین 1401 - 03:17
شناسه : 172569
بازدید : 5285
مراسم روز مهریز در باغ جهانی پهلوانپور گزارش تصویری؛ مراسم روز مهریز در باغ جهانی پهلوانپور این مراسم با حضوردکترفاطمی استاندار، معاون هماهنگی وامورعمرانی استانداری یزد ،مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان یزد، فرماندار و سایرمسئولین باغ شهرتاریخی مهریز و با اجرای مجری توانمند کشوری عبدالله روا و برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در باغ جهانی پهلوانپور برگزارشد.

عکس از: مجید دهقانی زاده