زمان : 28 فروردین 1401 - 00:32
شناسه : 172795
بازدید : 3580
ممنوعیت توسعه و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی تمدید شد ممنوعیت توسعه و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی تمدید شد

به گزارش خبرنگار یزد فردا / طبس :ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی حلوان - رباط خان تمدید شد .
 بر اساس اعلام وزارت نیرو ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیزمینی در محدوده مطالعاتی حلوان - رباط خان به مدت ۵ سال دیگر تا تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۵ تمدید شد.