زمان : 25 خرداد 1401 - 14:14
شناسه : 174153
بازدید : 3925
نشست خبری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرکل ستاد بحران استان یزد گزارش تصویری؛ نشست خبری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرکل ستاد بحران استان یزد

عکاس: مجید دهقانی زاده