زمان : 31 خرداد 1401 - 14:28
شناسه : 174199
بازدید : 3370
یک طبسی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد یک طبسی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد

یک طبسی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد
طی حکمی از سوی حاتمی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی دکتر اکبر گران بعنوان سرپرست محیط زیست شهرستان بیرجند منصوب شد