زمان : 24 تیر 1401 - 17:24
شناسه : 174510
بازدید : 6596
پر کردن چاله‌های قبلی! پر کردن چاله‌های قبلی! زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

دوستی لطیفه‌ای تعریف می‌کرد که اتوبوسی از توقفگاه میان راهی یواش یواش در سراشیبی راه افتاد و در همان حال مردی بدنبال آن می‌دوید و مسافری هم از سر سرخوشی داد می‌زد ما رفتیم بدو برسی مردی که این صحنه را می‌دید به دونده گفت: رفتند! مرد همچنان که می‌دوید جواب داد آخه من راننده اتوبوسم چطور رفتند.

در همین حال که دوستم داشت این لطیفه را تعریف می‌کرد شنیدم رئیس‌جمهور گفتند با تلاش زیاد نگذاشتیم نرخ‌ها گران شود و در حال پرکردن چاله‌های قبلی هستیم.

دوستم گفت: هیچی چطور اقتصاد رفت و راننده نفهمید.

من چه می‌دانم ربطش چیست؟

صبح سلطان‌الآیینه طنز می‌خواهد زبان‌دراز هم لطیفه فرستاد، شما خودتان ربطش بدهید و البته جوابش هم پس…

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/uaur5