زمان : 20 مرداد 1401 - 00:52
شناسه : 174874
بازدید : 3343
حادثه  معدن کانی کربن طبس، وبایکوت خبری از طرف مسئولین مربوط حادثه معدن کانی کربن طبس، وبایکوت خبری از طرف مسئولین مربوط

 به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:حادثه معدن کانی کربن، ریزش آوار در این حادثه کسی آسیب ندیده است،اما متاسفانه مسئولین مربوط این خبر را بایکوت خبری کرده اند.