زمان : 05 شهریور 1401 - 16:13
شناسه : 175172
بازدید : 4862
پرسه پرسه

چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عُرفی      
 مسلمانت زمزمت شوید و هندو بسوزاند
تونلی که به منظور استقبال و تکریم از عزاداران و شرکت کنندگان در مراسم زنده یاد مهندس قمی بیرون مسجد روضه محمدیه شکل گرفته بود و حزن و غمی که در سیمای شرکت کنندگان در مراسم تشیع و تحریم نوشین روان دیده می شد ماورای حزب و دسته و نحله و محله بود
لذا بخود اجازه داده بهره و درسی که از پرسه (پرسیدن وجستجوکردن) گرفتم و آخرین درسی که این یزدی اصیل تحصیلکرده خدمتگزار دانا و متخصص عاشق یزد داد این بود که صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید و چقدر دوگانگی ها و ضدیتها در برابر اوج روح انسانی حقیرند
حضور غمگنانه مردم از هر تبار و فکر مهر تاییدی بر صلاحیتها و شایستگیهای بود

 

#یزدفردا