زمان : 22 شهریور 1401 - 16:40
شناسه : 175446
بازدید : 2941
جدیت استان یزد بر وصول سهم قانونی از معادن استاندار یزد: جدیت استان یزد بر وصول سهم قانونی از معادن یزدفردا: استاندار یزد گفت: اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است.

به گزارش یزدفردا: مهران فاطمی در نشست شورای معادن استان یزد بیان اینکه اراده استان بر وصول سهم قانونی از معادن است، گفت: با وصول این سهم می‌توان از این ظرفیت برای اجرا و تقویت زیرساخت‌های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه‌های استان بهره برد.

وی بر «رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی» در بحث بهره برداری از معادن تاکید کرد و افزود گفت: با وجود حمایت از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف استان و معادن، اما تاکید اصلی ما بر رعایت تمامی ملاحظات و به ویژه حقوق مردم است.

استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه معادن جزء انفال و انفال سرمایه ملت است، اظهارداشت: فعالیت صنایع و معادن در کنار محاسن خود، برخی آسیب‌های عمومی و اجتماعی را به همراه دارد بنابراین در عین حمایت از کارآفرینی وسرمایه گذاری باید با اقناع فعالان این حوزه و با تعامل و همفکری به دنبال ایجاد فهم مشترک جهت کاهش حداقلی آسیب‌ها باشیم.