زمان : 25 شهریور 1401 - 14:01
شناسه : 175477
بازدید : 4017
برنامه عزاداری هیئت های مذهبی در اربعین حسینی در مسجد جامع کبیر یزد پوستر؛ برنامه عزاداری هیئت های مذهبی در اربعین حسینی در مسجد جامع کبیر یزد

برنامه عزاداری هیئت های مذهبی در اربعین حسینی در مسجد جامع کبیر یزد