زمان : 03 Mehr 1401 - 06:40
شناسه : 175548
بازدید : 3414
توقعات اقتصادی از مناطق آزاد هنوز برآورده نشده است نماینده مجلس شورای اسلامی: توقعات اقتصادی از مناطق آزاد هنوز برآورده نشده است یزدفردا: نماینده مجلس گفت: ما و مردم توقع بیشتری از مناطق آزاد کشورمان داشتیم که در این مناطق راحت‌تر مبادلات اقتصادی صورت گیرد، اما متأسفانه این توقعات هنوز برآورده نشده است.

به گزارش یزدفردا: محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهارکرد: ما توقع بیشتری از مناطق آزاد کشورمان داشتیم و مردم هم توقع داشتند که در این مناطق راحت تر مبادلات اقتصادی داشته باشند که متأسفانه این توقعات هنوز برآورده نشده است.

وی افزود: علت این مسئله شاید وجود قوانین دست و پاگیر و شاید هم عدم تخصیص بودجه لازم باشد اما به طور کلی مناطق آزاد تا به حال عملکرد خوبی نداشتند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه از زمان ورود دکتر سعید محمد به مناطق آزاد تلاش های شبانه روزی در این مناطق اتفاق افتاده و اقدامات خوبی انجام گرفته اما مناطق آزاد موفقیتی که باید حدأقل نسبت به کشورهای همسایه خودمان را هم ندارند.

دشتی اردکانی گفت: مردم در مناطق آزاد باید می توانستند مسائل اقتصادی خود را به راحتی مدیریت کنند اما الان مناطق آزاد و غیرآزاد تقریباً یکی شده اشت.