زمان : 12 Mehr 1401 - 13:10
شناسه : 175634
بازدید : 3442
ضرورت ساماندهی کیوسک‌های شهر یزد/ ارتقاء امنیت پارک‌ها در خصوص رضایتمندی شهروندان رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد: ضرورت ساماندهی کیوسک‌های شهر یزد/ ارتقاء امنیت پارک‌ها در خصوص رضایتمندی شهروندان یزدفردا: رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با بیان اینکه کیوسک های سطح شهر زیبنده شهر جهانی یزد نیست بر ضرورت ساماندهی کیوسک ها تاکید کرد.

به گزارش یزدفردا: زارع ادامه داد:‌ افزایش نامتعارف ابعاد کیوسک و جانمایی نامناسب برخی از دکه‌ها با مبلمان شهری همخوانی نداشته و موجب آلودگی بصری و نازیبایی در سیما و منظر شهری شده است.

به گفته وی متاسفانه دکه های مطبوعاتی رسالت اصلی خود را کنار گذاشته و برخی از آن ها عملکرد غیر مطبوعاتی به خود گرفته اند.

رئیس کمیسیون خدمات پ محیط زیست شهری تاکید کرد: باید شهرداری برای ایجاد نظام منسجم برای ساماندهی کیوسک ها در شهر میراث جهانی یزد چاره ای بی اندیشد.

زارع در خصوص نارضایتی مردم از امنیت پارک ها نیز گفت: امروزه مقوله امنیت شهری به ویژه در فضاهای عمومی مانند پارک ها و فضاهای سبز که همواره مامنی برای آرامش، آسایش و تفریح شهروندان است، حائز اهمیت بسیاری است.

وی ادامه داد: شهروندی که برای دقایقی با خانواده اش وارد پارک می شود میخواهد با خیال راحت در کنار خانواده اوقات فراغت خود را بگذراند.

این موضوع نیازمند ایجاد امنیت مناسب از سوی شهرداری در پارک ها و بوستان ها است.