زمان : 15 آبان 1401 - 11:28
شناسه : 176868
بازدید : 3484
کاخ سفید آب در هاون می‌کوبد رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس: کاخ سفید آب در هاون می‌کوبد یزدفردا: رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: اعمال تحریم‌های مستمر از سوی آمریکا علیه ایران خطایی راهبردی است.

به گزارش یزدفردا: محمدصالح جوکار در رابطه با دلایل پیش بینی تحریم‌های جدید ضد ایرانی از سوی ایالات متحده به بهانه حمایت از اغتشاشات، گفت: آمریکایی‌ها در اظهارنظرهایشان همواره خود را حامی مردم ایران عنوان می‌کنند، اما رفتارهایشان بیانگر تناقض است.

وی با اشاره به اینکه تحریم‌های حداکثری علیه ایران در دوران ترامپ اجرایی شده است، افزود: بر این اساس تحریم چند فرد یا نهاد نمی‌تواند بر روند توسعه و پیشرفت ایران اسلامی تاثیر منفی بگذارد.

جوکار اعمال تحریم‌های مستمر از سوی آمریکا علیه ایران را خطایی راهبردی توصیف کرد و ادامه داد: در واقع ایالات متحده تصور می‌کند با اعمال تحریم و محدودیت می‌تواند نظام اسلامی را دچار آسیب و تضعیف کند، اما روند شکست‌های پی در پی دسیسه‌های آنان در منطقه بیانگر آب در هاون کوبیدن مقامات کاخ سفید است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: انقلاب اسلامی امروزه به الگوی آزادی خواه و استقلال طلب برای کشور‌های دیگر دنیا تبدیل شده است و بر این اساس مشاهده می‌شود که آمریکایی‌ها در مواجه با کشور‌های مختلف دنیا به بن بست سیاسی رسیده اند، بنابراین آن‌ها خشم خود را اعمال تحریم نشان می‌دهند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این میان باید یاداور شد روزانه شاهد قتل و غارت در ایالات‌های مختلف آمریکا هستیم، اما مقامات این کشور بجای پرداختن به امور داخلی خود، به مسائل داخلی دیگر کشور‌ها می‌پردازند.