زمان : 23 Dey 1401 - 20:27
شناسه : 177581
بازدید : 4994
نامه دانش آموز یزدی به خدا نامه دانش آموز یزدی به خدا

من دانش آموز کلاس پنجم در یزد هستم، حالا که خدا ما را از نعمت بارش برف محروم کرده و تنها سرمای آن برای دانش آموزان یزدی است و آرزوی دیدن برف و درست کردن آدم برفی بر دلمان مانده است، حداقل یک روز ما را بواسطه سرما تعطیل کنید تا در رویاهامان برای خود برف و باران تصور کنیم.

حالا بازم به جای شماها از خدا می خواهیم یک برف سنگین در یزد بباره و مدیران هم لج بازی کنن مدرسه ها را تعطیل نکنن آنوقت در جیاط مدرسه امان آدم برفی بزرگی بسازیم و در کنار آن یک عکس یادگاری بگیریم برای ارسال به دانش اموزان دیگر شهرها که خدا ما را فراموش نکرده است.