زمان : 08 Bahman 1401 - 09:06
شناسه : 177819
بازدید : 4173
افزایش تعداد جرایم در کمیسیون ماده صد با بی توجهی مهندسان ناظر و سرپیچی برخی مالکان ساختمان ها/ ضرورت رعایت اصول ساخت و ساز بر اساس طرح مصوب شده رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد: افزایش تعداد جرایم در کمیسیون ماده صد با بی توجهی مهندسان ناظر و سرپیچی برخی مالکان ساختمان ها/ ضرورت رعایت اصول ساخت و ساز بر اساس طرح مصوب شده یزدفردا: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه این کمیسیون و در دیدار با مدیران مناطق شهرداری گفت: بی توجهی مهندسان ناظر و سرپیچی برخی مالکان باعث شده است در ساخت و ساز ها با تخلفات زیادی مواجه شویم.

به گزارش یزدفردا: محمد مهدی نیکونژاد درخواست کرد: شهروندان در حین ساخت و ساز ها بر اساس پروانه و نقشه های مصوب ساختمان های خود را بنا کنند تا با جرایم کمیسیون ماده صد روبرو نشوند.

به گفته وی: تخلفاتی از جمله افزایش بنا یا تغییر در طراحی نقشه مصوب شده باعث می شود زمان اتمام کار و أخذ مجوز عدم تخلف، پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و مالک با پرداخت جریمه سنگینی مواجه شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در خصوص کمیسیون ماده صد گفت: این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند.

به گفته نیکونژاد: طبق مادۀ 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: مهندسان ساختمان و راه و شهرسازی نیز ضرورت دارد در طراحی فضای شهری و معابر استاندارد های لازم را در رعایت کنند همچنین پیش‌بینی های رخداد های طبیعی از جمله سیل را در نظر داشته باشند تا هنگام وقوع آن از تخریب معابر سطح شهر جلوگیری شود.