زمان : 18 Bahman 1401 - 21:14
شناسه : 177912
بازدید : 4156
تنها به این یک سئوال پاسخ دهید تا باور کنیم بهانه جویی شما سیاسی و انتخاباتی نیست به بهانه انتقادات برخی جریانات از پروژه خط انتقال آب دریا؛ تنها به این یک سئوال پاسخ دهید تا باور کنیم بهانه جویی شما سیاسی و انتخاباتی نیست اخیرا برخی رسانه ها و جریانات سیاسی ، انتقادات و ایراداتی را به اجرای خط انتقال آب دریا به استان طرح و مسئله انتقال آب به استان را مضر و به جای آن راهکارهای دیگری را برای تامین آب استان مطرح می کنند.

سوای از عملیاتی بودن و یا نبودن پیشنهادات آنان با توجه به توانمندی های موجود در کشور، در این میان، یک سئوال کلیدی مطرح است تا باور کنیم این بهانه تراشی ها دلسوزانه بوده و جنبه سیاسی و انتخاباتی ندارد.

اگر به نظر صاحب نظران و مدیران سابق این جریان سیاسی، اجرای انتقال آب دریا به استان مفید نیست پس چرا در دولت متبوع خود و در دوران بر مسند بودن همین آقایان بر امور استان، مطالعات طرح انتقال آب دریا به خلیج فارس انجام و حتی تخصیص ۲۵۰ میلیون متر مکعبی آب به استان پیگیری و مصوب و به عنوان دستاوردی مهم در بوق و کرنا شد و حتی همین رسانه ها از آن به عنوان طرح بلند پروازانه یاد می نمودند. 

این جریانات خاص، اگر واقعا در دیدگاه و نظر خود صادق هستند چرا زمانی که استاندار سابق و هم‌پیمان سیاسی شان حتی در سخنان روز تودیع خویش از اتمام مطالعات خط انتقال و مجوز تخصیص آب دریا به استان به عنوان دستاوردی مهم یاد می کرد به آن خرده نگرفتند و از تبعات احتمالی آن نگفتند و ننوشتند.

یا از همه واضح تر، وقتی آفتاب یزد که در تیتر صفحه اول خود در آستانه سفر رئیس جمهور  می نویسد "مسئله استان یزد انتقال آب نیست" چگونه به قلم همان نویسنده در گفتگو با استاندار سابق از کاهش سهمیه تخصیص انتقال آب دریا به استان گلایه می کند. چرا خبرنگار آفتاب یزد آن روز از یاد برده بود که مسئله استان انتقال آب نیست؟ چرا چنین سئوالی را در میانه آن گفتگو طرح نکرد که هیچ، گلایه های مطرح شده در خصوص کاهش سهمیه تخصیص را نیز به پرسشی در برابر استاندار سابق قرار داد؟ به راستی چه می شود تمامی این دوستان، ناگهان با اجرایی شدن خط انتقال آب دریا به استان که دقیقا عملیاتی شدن نقشه طراحی شده خودشان و هم فکران سیاسی شان، چه در مطالعه و چه در مجوز تخصیص ، است ناگاه اجرای این خط را این قدر مضر به حال استان ارزیابی می کنند؟! پاسخ روشن است: حالا که ما توان انجامش را نداشتیم، نباید به اسم دیگران تمام شود. 

در باور آنان حتی نمی گنجید روزی کسی پیدا شود که بتواند راهی برای تامین اعتبار این ابرپروژه عظیم بیابد . تردید نکنیم اگر اجرای این پروژه در دوران مدیران همین آقایان و دوستانشان انجام می شد آن را به عنوان نقطه عطف در تاریخ یزد معرفی می کردند نه این که امروز تمامی منافع استان را فدای سیاستی کنند که به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مربوط است.