زمان : 10 Mehr 1402 - 10:20
شناسه : 181778
بازدید : 2991
طرح هوشمند سازی سامانه‌های نوین آبیاری در تفت طرح هوشمند سازی سامانه‌های نوین آبیاری در تفت یزدفردا: رئیس اداره آب وخاک شهرستان تفت، از اجرای هوشمند سازی سامانه‌های نوین آبیاری در مزرعه ۴۰۰هکتاری مرتاض به صورت پایلوت خبرداد.

به گزارش یزدفردا: عباس مزرعه ملایی از اجرای هوشمند سازی سامانه‌های نوین آبیاری در مزرعه ۴۰۰هکتاری مرتاض به صورت پایلوت خبردادوافزود: کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه فعالیت‌های کشاورزی به شمار میرود، این امرسبب شده تایکی ازمهمترین اهداف وزارت جهادکشاورزی افزایش بهره وری آب واجرای سامانه‌های نوین آبیاری باشد.

مزرعه ملایی در ادامه افزود: سیستم آبیاری هوشمند به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های به وجودآمده علاوه بر کاهش مصرف آب و هزینه‌ها در تشخیص بهترین زمان آبیاری کمک کرده و مدیریت وکنترل آبیاری را ازهزاران کیلومتر دورتربه وسیله دستگاه‌های هوشمندنظیر تلفن همراه برعهده می‌گیرد.

وی در پایان اظهارداشت: در شهرستان تفت در راستای اجرایی کردن سامانه‌های نوین آبیاری هوشمند بررسی‌های تخصصی از مزرعه ۴۰۰ هکتاری مرتاض باتوجه به سیستم‌های آبیاری واستخرذخیره آب بعمل آمده تا در صورت دارا بودن شرایط لازم طرح هوشمندسازی به عنوان پایلوت در کشور اجرایی شود.