زمان : 05 Shahrivar 1391 - 13:24
شناسه : 56310
بازدید : 4418
دوچرخه سواران مهريزي  براي كسب مقام قهرماني راهي روسيه ميشوند دوچرخه سواران مهريزي براي كسب مقام قهرماني راهي روسيه ميشوند دوچرخه سواران مهریزی در قالب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد به منظور حضور در مسابقات جازه بزرگ مسکو، راهی روسیه خواهند شد.

به گزارش  يزد فردا تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد پس از ثبت در فهرست اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به عنوان اولین تیم تخصصی ایرانی در مواد پیست، به منظور حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو راهی روسیه خواهد شد.

این مسابقات از تاریخ هشتم الی نهم مهرماه سال جاری در مواد پیست و در رشته های سرعتی برگزار خواهد شد.

محمود پراش، محمد پراش، معزالدین سید رضایی، ابوالفضل زارع زاده، حمید بیک خورمیزی، امیر حسین شجاعتی مقدم، محمد مهدی سید رضایی به عنوان رکابزن و مهدی پیشکوهی به عنوان سرپرست، داوود فتح آبادی و سید مصطفی سید رضایی به عنوان مربی و حسن آریانفر به عنوان مکانیسین، ترکیب تیم دوچرخه سواری پیشگامان کویر یزد در مواد پیست را تشکیل می دهند.