زمان : 20 شهریور 1391 - 20:53
شناسه : 56992
بازدید : 12259
عکس:قلعه گبری در شهر ری با قدمتی نزدیک به 2000 سال عکس:قلعه گبری در شهر ری با قدمتی نزدیک به 2000 سال

قلعه گبری در شهر ری با قدمتی نزدیک به 2000 سال